เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก :
ชมรมครูธุรการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 :::>ลมหายใจมีไว้ให้ความหวัง สร้างพลังดวงจิตอย่าคิดถอย อย่าอยู่อย่างชีวิตที่เลื่อนลอย โหยละห้อยเสียกาลและเวลา อุปสรรคเข้าเผชิญจงเดินสู้ ยอมรับรู้ด้วยใจที่อาจหาญ ตรึงและตรองแก้ไขอย่านิ่งนาน รีบประสานเข้มแข็งด้วยแรงใจ:::>
MySite.com :: ดูกระทู้ - รหัส รายงานข้อมูลพื้นฐานลูกจ้างชั่วคราว ของ สพฐ.
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

รหัส รายงานข้อมูลพื้นฐานลูกจ้างชั่วคราว ของ สพฐ.

 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    MySite.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ตั้งกระทู้ใหม่คลิกที่นี่เลยครับ
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
pngwirachai
มือใหม่
มือใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 03/12/2012
ตอบ: 8
ที่อยู่: Kantharalak

ตอบตอบ: 29/07/2013 8:30 am    ชื่อกระทู้: รหัส รายงานข้อมูลพื้นฐานลูกจ้างชั่วคราว ของ สพฐ. ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

รหัส รายงานข้อมูลพื้นฐานลูกจ้างชั่วคราว ของ สพฐ.
ภายในวันที่ 2สิงหาคม 2556
http://106.0.176.61/report/

รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน
530138 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
530139 บ้านกระบี่
530140 บ้านขะยูง
530141 บ้านขนา
530142 บ้านแก
530143 บ้านโนนน้ำอ้อม
530144 บ้านหนองหญ้าลาด
530145 บ้านสว่าง
530146 บ้านขะยูงสาขาหนองแก
530147 บ้านไฮ(วันครู 2503)
530148 บ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา)
530149 บ้านโนนสูง
530150 บ้านระโยง
530151 บ้านจำนรรจ์
530152 บ้านโนนจิก
530153 บ้านกระแชงใหญ่
530154 บ้านชำเบ็ง
530155 บ้านหนองทา
530156 บ้านตระกาศขอนแก่น
530157 บ้านโคกวิทยา
530158 บ้านทุ่งกอกหนองเกาะ
530159 บ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์)
530160 บ้านศรีอุดม-ซำตารมย์
530161 บ้านนาไพรงาม
530162 บ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
530163 บ้านหนองกระทิง
530164 บ้านหิน
530165 บ้านท่าพระตระกาศ
530166 บ้านซำผักแว่น-นาซำ
530167 บ้านเดียง(พลีศึกษา)
530168 บ้านสังเม็ก
530169 บ้านไหล่ดุมตาเหมา
530170 บ้านทุ่งโพธิ์
530171 บ้านโนนคำแก้ว
530172 บ้านโนนแสนสุข
530173 บ้านเดียงตะวันตก
530174 บ้านบึงมะลู
530175 บ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์)
530176 บ้านตาแท่น
530177 บ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
530178 บ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา(กรป.กลางราษฎร์พัฒนา
530179 บ้านหนองตลาด-โนนเปือย
530180 บ้านหนองตึก-ห้วยน้ำใส
530181 บ้านภูมิซรอล
530182 ไทยรัฐวิทยา 27
530183 บ้านหนองเม็กพิทยา
530184 บ้านเสาธงชัย
530185 บ้านโศกขามป้อม
530186 บ้านพรทิพย์
530187 บ้านด่าน
530188 บ้านทุ่งใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)
530189 บ้านโคก(อสพป.32)
530190 บ้านปะทาย
530191 บ้านผือ
530192 บ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่
530193 บ้านร่องตาซุน
530194 บ้านจานเลียว
530195 บ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)
530196 บ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์)
530197 บ้านโนนเปือย
530198 บ้านรุง
530199 เกษตรประชาตาทวด
530200 บ้านโดนอาว
530201 บ้านชำแจงแมง
530202 ชนะใช้กิจการ
530203 บ้านชำม่วง
530204 บ้านโคกเจริญ
530205 บ้านละลายมีชัย
530206 บ้านทุ่งยาวคำโปรย
530207 บ้านสามเส้า
530208 บ้านกุดเสลาหนองขวาง
530209 บ้านนารังกา
530210 บ้านกันจาน
530211 บ้านซะวาซอ
530212 บ้านโนนคูณ
530213 บ้านโนนงาม
530214 บ้านสามแยก-หินกอง
530215 บ้านขนุน
530216 บ้านตาเครือ
530217 บ้านหนองรุงพระทะเล
530218 บ้านโตนด
530219 บ้านนาขนวน
530220 บ้านหนองหัวช้าง
530221 บ้านโนนสมบูรณ์
530222 บ้านท่าสว่างสาขาบ้านกระหวัน
530223 บ้านจานทองกวาววิทยา
530224 บ้านตาลอย-หนองคัน
530225 บ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)
530226 บ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
530227 มหาราช 2 (ภูคำ)
530228 บ้านไร่เจริญ
530229 บ้านโนนสำราญ
530230 บ้านท่าสว่าง
530231 บ้านจันทร์หอม-ตาเสก
530232 บ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)
530233 บ้านหนองหิน(อสพป.15)
530234 บ้านจำนันสายเจริญ
530235 บ้านสวนกล้วย
530236 บ้านทุ่งขนวน
530237 บ้านโนนเรือ
530443 อนุบาลขุนหาญ (สิ)
530444 บ้านกระทิง
530445 บ้านศิวาลัย
530446 บ้านโนนอ้อ
530447 บ้านดาน
530448 บ้านดานสาขาบ้านจะกุด
530449 บ้านโนนสูง
530450 บ้านจะเนียว
530451 บ้านกระหวัน
530452 บัานกันจด
530453 บ้านเดื่อ
530454 บ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
530455 บ้านระหาร
530456 บ้านพยอม
530457 บ้านโคกระเวียง
530458 บ้านขุนหาญ
530459 บ้านดู่
530460 บ้านโพธิ์กระสังข์
530461 บ้านซำ
530462 บ้านสดำ
530463 บ้านหนองคู
530464 บ้านหนองขนาน
530465 บ้านบักดอง
530466 บ้านสำโรงเกียรติ
530467 บ้านหนองบัวเรณ
530468 บ้านตาเส็ด
530469 บ้านตาปรก
530470 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้8
530471 บ้านกระเจา
530472 บ้านหนองบัว
530473 บ้านภูดินพัฒนา
530474 หมู่บ้านทับทิมสยาม07
530475 บ้านสำโรงเกียรติสาขาบ้านสันติสุข
530476 บ้านโพธิ์กระมัล
530477 บ้านกระมัลพัฒนา
530478 บ้านตาหมื่น
530479 บ้านหนองจิก
530480 บ้านกุดนาแก้ว
530481 บ้านหนองใหญ่
530482 บ้านภูทอง
530483 บ้านซำเขียน
530484 บ้านกราม
530485 บ้านพอก(บำรุงวิทยา)
530486 บ้านปุน
530487 บ้านกระเบา
530488 บ้านกันตรวจห้วย
530489 บ้านหนองผือ
530490 หมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
530491 บ้านตาเอก
530492 บ้านตานวน
530493 บ้านกันทรอม
530494 บ้านกันทรอมน้อย
530495 บ้านจองกอ
530496 บ้านอาราง
530497 บ้านโนนสะอาด
530498 บ้านดอนข่า
530499 บ้านม่วงแยก
530500 บ้านทุ่งเลน
530501 บ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
530502 บ้านซำขี้เหล็ก
530503 บ้านหนองเก่า
530504 บ้านโนนแฝก
530505 บ้านซำตาโตง
530678 บ้านตูม
530679 บ้านสะพุง
530680 บ้านจานบัว
530681 บ้านทุ่งสว่าง
530682 บ้านหนองปิงโปง
530683 บ้านจอก(ประชาสามัคคี)
530684 บ้านเสื่องข้าว
530685 บ้านกระหวัน
530686 บ้านศรีแก้ว
530687 อนุบาลศรีรัตนะ
530688 บ้านหนองรุง
530689 บ้านโนนแก
530690 โชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
530691 บ้านตระกาจ
530692 บ้านหนองใหญ่-ตาไทย
530693 บ้านโนนแกสาขาบ้านตาเหมา
530694 บ้านตาแบน
530695 บ้านปุน
530696 บ้านสลับ
530697 บ้านขนาด
530698 บ้านตายู(อสพป.32)
530699 บ้านหนองบัวทอง
530700 บ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
530701 บ้านศิลาทอง
530702 บ้านบกห้วยโนน
530703 บ้านตระกวน
530704 บ้านหนองสังข์
530800 อนุบาลเบญจลักษ์
530801 บ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
530802 บ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
530803 บ้านโนนไหล่-หนองเลิง
530804 บ้านหนองนกเขียน
530805 บ้านเขวาธะนัง
530806 บ้านโนนจักจั่น
530807 บ้านโนนจักจั่นสาขาบ้านห้วยเสียว
530808 บ้านหนองหว้า
530809 บ้านโนนคำตื้อ(โรตารี่1)
530810 บ้านเพ็ก
530811 บ้านหนองบัวใหญ่
530812 บ้านดอนเขียว
530813 บ้านเพ็กสาขาบ้านหนองปลาซิว
530814 บ้านท่าคล้อ
530815 บ้านหนองบักโทน
530816 บ้านหนองคับคา
530817 บ้านโนนสำโรง
530818 บ้านหนองยาว
530819 บ้านคำสะอาด
530820 บ้านคำกลาง
530821 บ้านหนองฮาง
530822 บ้านไผ่หนองแคน
530823 บ้านสร้างเม็ก
530824 บ้านกุดผักหนามคำน้อย
530825 บ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว เข้าชมเว็บไซต์
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    MySite.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> ตั้งกระทู้ใหม่คลิกที่นี่เลยครับ ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group

.:::::ชมรมครูธุรการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต4:::::.
.:::::อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 :::::.

พัฒนาโดย : นายธนวัฒน์ ชยณัฐฐปนนท์
e-mail : tanawatpanon@hotmail.com Tel.087-4473833
facebook : www.facebook.com/tanawatpanon
themes by websurin